Laser Φωτοπηξία

Laser Φωτοπηξία

Διάφορα είδη Laser χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια στην οφθαλμολογία για τη αντιμετώπιση και θεραπεία διαφόρων παθήσεων. Το Laser όταν εφαρμοσθεί στον οφθαλμικό ιστό προκαλεί ένα μικρό έγκαυμα τοπικά (φωτοπηξία), το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο όσον αφορά το μέγεθος, την ένταση αλλά και το σημείο της εφαρμογής. Την ιδιότητα αυτή του Laser εκμεταλλευόμαστε για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων, κυρίως του εσωτερικού του ματιού και ειδικότερα του βυθού του οφθαλμού. Με τη Laser φωτοπηξία μπορούμε να σταματήσουμε την αιμορραγία αγγείων και να «σφραγίσουμε» και να αποκαταστήσουμε τραυματισμένες περιοχές του αμφιβληστροειδούς που μπορεί να προκαλέσουν αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.

Οι συχνότερες παθήσεις στις οποίες χρησιμοποιείται η Laser φωτοπηξία είναι η ρωγμή αμφιβληστροειδούς, η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και οι αγγειακές παθήσεις του βυθού.

Η Laser φωτοπηξία είναι ανώδυνη, χρειάζεται μόνο τοπική αναισθησία μέσω ειδικού φακού που εφάπτεται στον οφθαλμό, διαρκεί συνήθως λίγα λεπτά και δεν απαιτεί ανάρρωση. Στη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και στις αγγειακές παθήσεις του βυθού πριν τη Laser φωτοπηξία απαιτούνται ειδικές εξετάσεις, απαραίτητες για τη σωστή εφαρμογή και επιτυχία του Laser.