Μικρές επεμβάσεις

Πτερύγιο:

Πρόκειται για τριγωνική λεπτή ινοαγγειακή μεμβράνη η οποία εμφανίζεται στην εσωτερική (ρινική) κυρίως πλευρά του βολβού. image001Αναπτύσσεται αργά, αλλά πάνταπρος τον κερατοειδή ( το «τζάμι» του ματιού μας) και αν αφεθεί μπορεί να καλύψει το κεντρικό τμήμα του κερατοειδούς με αποτέλεσμα σημαντική μείωση της όρασης.

Η θεραπεία είναι η χειρουργική αφαίρεση, η οποία είναι μία μικρή επέμβαση στην επιφάνεια του βολβού χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Δυστυχώς, ένα σημαντικό ποσοστό από τα πτερύγια που αφαιρούνται υποτροπιάζουν μέσα σε λίγα χρόνια και κάποιες φορές απαιτείται εκ νέου χειρουργική επέμβαση.

Χαλάζιο

Πρόκειται για εσωτερική φλεγμονή των αδένων των βλεφάρων. Ξεκινά με οίδημα image002(πρήξιμο) και μερικές φορές πόνο τοπικά στο βλέφαρο, οπότε και ονομάζεται εσωτερική κριθή. Μετά από μέρες η συγκεκριμένη φλεγμονή από οξεία φλεγμονή μεταπίπτει σε χρόνια οπότε και εμφανίζεται το χαλάζιο.

Το χαλάζιο μπορεί να παραμένει για εβδομάδες και μερικές φορές για μήνες ακόμα και μετά από κατάλληλη θεραπεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αντιμετώπιση είναι με χειρουργική διάνοιξη του χαλαζίου, η παροχέτευση και αφαίρεσή του. Αυτό γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά με αναστροφή του βλεφάρου και με τομή στην εσωτερική πλευρά του. Η ανάρρωση είναι σχετικά γρήγορη.